"GRANICE MOJEGO JĘZYKA

GRANICAMI MOJEGO ŚWIATA"

Ludwig WittgensteinCentrum Językowe SKILLS założyliśmy w roku 2010 jako Centrum Nauki Języka Angielskiego. Naszym celem od początku było rozwijanie i doskonalenie wszystkich umiejętności językowych, dlatego zdecydowaliśmy się stosować najbardziej efektywną metodę nauczania. Metoda bezpośrednia opiera się na nauczaniu języka obcego w sposób naturalny, czyli tak jak uczymy się języka ojczystego. Słuchacz najpierw słyszy słowa, następnie wypowiada je naśladując wymowę Lektora, a dopiero potem poznaje pisownię: czyta i pisze.

Aktualnie kursy prowadzimy metodą bezpośrednią w oparciu o nowoczesne podręczniki,  dzięki czemu mobilizujemy Słuchaczy do aktywnego udziału w zajęciach, a to pozwala na posługiwanie się językiem obcym, mówiąc cztery razy intensywniej, niż przy innych metodach nauczania. Czas na naszych zajęciach jest maksymalnie wykorzystany. W trakcie trwania kursu zwracamy uwagę głównie na konwersację, nie zapominając jednak o nauce pisania i gramatyki. Nasi Słuchacze poszerzają wiedzę z zakresu języka obcego tak, aby potrafili sprawnie i płynnie posługiwać się językiem obcym, ale również umieli czytać i pisać. 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS,

JEŚLI TWOIM CELEM JEST:


01


NAUCZYĆ SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO


02


POKONAĆ BARIERĘ JĘZYKOWĄ 

03


NAUCZYĆ SIĘ GRAMATYKI

I WZBOGACIĆ SŁOWNICTWO

04


ZDOBYĆ CERTYFIKAT

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS  → TO BĘDZIE TWÓJ PIERWSZY KROK,

DALEJ PÓJDZIEMY RAZEM...


  • Skontaktuj się z nami, aby poznać naszą ofertę.
  • Przedstaw swoje oczekiwania i cele.
  • Wypełnij "Placement test", który określi poziom znajomości języka oraz pozwoli na dopasowanie podręcznika